Δημοτική φορολογική ενημερότητα! Νέο “φρούτο”.

Αρχική » Διάφορα » Δημοτική φορολογική ενημερότητα! Νέο “φρούτο”.

Φρένο στις συναλλαγές πολιτών µε όλους τους φορείς του Δηµοσίου επιχειρεί να βάλει η ΚΕΔΚΕ σε περίπτωση που έχουν οφειλές προς τους δήµους.
Σε υπόµνηµά της ενόψει της φορολογικής µεταρρύθµισης ζητά να καθιερωθεί δηµοτική φορολογική ενηµερότητα. Με το µέτρο αυτό, αν υπάρχουν χρέη από τέλη, κλήσεις ή άλλες οικονοµικές υποχρεώσεις προς κάποιον δήµο, δεν θα παίρνουν οι πολίτες ενηµερότητα.

Η πρόταση αυτή, που σύµφωνα µε πληροφορίες έτυχε θετικής υποδοχής από τα υπουργεία οικονοµικών και εσωτερικών, στοχεύει στην ενίσχυση των εσόδων των δήµων, τα οποία λόγω και της οικονοµικής συγκυρίας εµφανίζονται µειωµένα. οι δήµαρχοι επισηµαίνουν χαρακτηριστικά πως η µέχρι σήµερα διεκδίκηση οφειλών µέσω της δικαστικής οδού είναι συνήθως «αλυσιτελής και ατελέσφορη».

παράλληλα προτείνεται η βεβαίωση και είσπραξη των τελών – κυρίως του τέλους παρεπιδηµούντων και του τέλους κέντρων εστίασης και διασκέδασης – να γίνεται µαζί µε αυτή του Φπά. Η ΚΕΔΚΕ εκτιµά πως θα υπάρξει µεγαλύτερη συµµόρφωση των υποχρέων, ενώ θα δοθεί τέλος και σε προστριβές µεταξύ δήµων και επιχειρηµατιώ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια