Στη φυλακή για οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ

Αρχική » Διάφορα » Στη φυλακή για οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ

ΜE ποινές φυλάκισης που μπορεί να ξεπεράσουν τα τρία χρόνια θα τιμωρούνται όσοι δεν καταβάλουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που κατέθεσε χθες στη Βουλή το Yπουργείο Οικονομικών. Κατεβάστε στο τέλος του άρθρου το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου. 

Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ προβλέπεται φυλάκιση έως 1 έτος, ενώ για χρέη 10.000-50.000 ευρώ η ποινή ορίζεται σε τουλάχιστον 6 μήνες. Στην περίπτωση που οι οφειλές είναι μεταξύ 50.000 και 150.000 ευρώ προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ενώ για τα μεγαλύτερα των 150.000 ευρώ ποσά προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον για 3 χρόνια.

Η ποινική δίωξη ασκείται μετά από αίτηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ ή του τελωνείου, ενώ η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη εάν εξοφληθούν οι οφειλές «μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό». Η δίκη μπορεί να γίνει και ερήμην του φορολογουμένου. Η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους της ΔΟΥ σχετικά με τη διαδικαστική εξέλιξη της οφειλής, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

Παράλληλα προβλέπεται και ρύθμιση με την οποία διασυνδέονται υποχρεωτικά με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Yπουργείου Οικονομικών οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων.

Ο έλεγχος του φορολογούμενου μπορεί να γίνεται από τις εφορίες ή το ΣΔΟΕ χωρίς να πηγαίνουν συνεργεία στις επιχειρήσεις και απλώς ο φορολογούμενος θα παραλαμβάνει την κλήση.

Δεν θα δεσμεύεται το 50% του τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου εάν χρωστάει αντίστοιχο ποσό το Δημόσιο στον φορολογούμενο.

Εάν ο υποκείμενος δεν έχει υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, μπορεί η ελεγκτική αρχή να εκδίδει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του ΦΠΑ μόνο με βάση τις τρεις προηγούμενες περιοδικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Στο διαδίκτυο θα δημοσιεύονται τα στοιχεία όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, όταν αυτές υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ. Η δημοσίευση δεν θα γίνεται όταν ο οφειλέτης έχει συμφωνήσει σε τμηματική καταβολή του χρέους, ενώ τον δρόμο για το διαδίκτυο θα παίρνουν και οι περιπτώσεις παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

Πρόστιμα και στο Δημόσιο 

Ορίζεται διοικητικό πρόστιμο στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν χορηγούν τα στοιχεία που ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών.

• Ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

• Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις για παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχονται ανακριβή στοιχεία επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

• Αν το πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις είναι υπάλληλος του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ασκείται υποχρεωτικώς πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος.

• Αν είναι νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. 

Κίνητρα για επιχειρήσεις 

• Στη φορολογία νομικών προσώπων (Α.Ε., ΕΠΕ) και μερισμάτων μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών.

• Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%.

• Tα μερίσματα εντάσσονται στη φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειονότητα των μετόχων.

• Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.

Επίσης για αναπτυξιακούς λόγους, προτείνεται η μη φορολόγηση κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της Ε.Ε., εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα. Εάν όμως αυτά διανεμηθούν παρακρατείται ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.

Σχετικά με τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. προβλέπεται η αύξηση του συντελεστή από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται είτε στο Χ.Α. είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1/1/2011 και μετά, ενώ ρητά προβλέπεται ότι για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2012 και μετά, δεν επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της φετινής χρονιάς παρατείνεται η δυνατότητα για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που συνοδεύεται από αύξηση στο 8% από το 5% και προσθήκη μετοχών, ομολόγων κ.λπ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που μεταθέτουν για περίπου τρία χρόνια την επιβολή του ΦΠΑ στις οικοδομές, στην περίπτωση που δεν πωλούνται τα διαμερίσματα ή καταστήματα.

Για τα εμπορευματικά κέντρα δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ και παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρησή τους.

Για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου φόρου σε τρεις μηνιαίες δόσεις, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα καταβολής σε 6 δόσεις.

Προβλέπεται η δημιουργία Σώματος Φορολογικών Διαιτητών για ποσά άνω των 150.000.

Παράλληλα, θεσμοθετείται η διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών για ποσά άνω των 50.000 ευρώ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:

• Η σύσταση εταιρίας για την αξιοποίηση του Ελληνικού.

• Η συγχώνευση ΕΤΑ και Ολυμπιακών Aκινήτων.

• Η θέσπιση του ηλεκτρονικού παράβολου, με στόχο την εξοικονόμηση 30 εκατ. ευρώ.

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το φορολογικό νομοσχέδιο 2011: 

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια