Με 22 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011.

Αρχική » Διάφορα » Με 22 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011.

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει για 4η φορά, το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Χρήστου Τσακλίδη.

Αναλυτικά τα θέματα :
1. Ανακοινώσεις
2. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμών εξόδων των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2011. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
3. Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Καστοριάς. Συγκρότηση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
4. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχων Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία – Τρ. Πολυγιάννη)
5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, άρθρου 76 Ν. 3852/10. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
6. Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, άρθρου 77 Ν. 3852/10. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
7. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών πόλεων. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
8. Αποδοχή επιχορηγήσεων προγράμματος παραμεθορίων περιοχών – Ορισμός υπολόγου Τράπεζα Ελλάδος. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
9. Αποδοχή χρηματικών υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων και μεταφορά τους σε νέο Λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς. (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
10. Τροποποίηση της 26/10 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Τριάδας που αφορά την παραχώρηση χώρου του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αγίας Τριάδας στην Εταιρεία Ατόμων με Αυτισμό. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
11. Παραχώρηση χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυκάρπης στο κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολυκάρπης (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
12. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013 (INTERREG IVA) (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου)
13. Συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κας. Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία)
14. Συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στην Έκθεση Γούνας που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών (ΣΕΓ) στην Αθήνα. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
15. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
16. Διάθεση Πιστώσεων (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
17. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη αποζημίωσης των ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 258Α του σχεδίου πόλης Καστοριάς. (Σχετικό το 45911/29-11-10 έγγραφο ΥΠΕΚΑ) (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη – Τεχνικής Υπηρεσίας)
18. Παραχώρηση χώρου για στέγαση συλλόγου Εργατικών Κατοικιών το «Κέλετρον». (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
19. Έγκριση πρωτοκόλλου πρώτης τμηματικής παραλαβής του έργου: «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Καστοριάς για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης». (Σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής)
20. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων – εργασιών άρθρου 15 Π.Δ. 171/87 (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Α. Μόκκα)
21. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Α. Μόκκα)
22. Ερωτήσεις

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια