ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΠΕΜΠΤΗ 10 – 2 – 2011

Αρχική » Διάφορα » ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΠΕΜΠΤΗ 10 – 2 – 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Σας παρακαλούμε όπως τηνΠέμπτη 10 Φεβρουαρίου2011 και ώρα 7.00 μ.μ.προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:
 1. Ανακοινώσεις
 2. Υποβολή αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. ΑΠ. & ΗΛ.Δ. για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Δημήτριος Μπαϊρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη», ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. κατά το άρθρο, 103 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 3. Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου, κ.Ιάκωβου Θεοδοσόπουλου, στην Ιταλία, για την συμμετοχή του στο έργο «Ευρωπαϊκές Λίμνες». (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ι. Θεοδοσόπουλου)
 4. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική Α.Ε. Παραγωγής Αδρανών Υλικών Δήμου Μακεδνών και Αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου – Μονομετοχική» με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 5. Λήψη απόφασης επί του 1785/18-1-2011 εγγράφου της ΑΝ.ΚΑΣ Α.Ε. και του 35063/16-12-2010 εγγράφου του ΑΣΕΠ, σχετικό με τις προσλήψεις συμβασιούχων. (Σχετικό έγγραφο ΑΝ.ΚΑΣ)
 6. Λήψη απόφασης για τις προαναγγελθείσες συνενώσεις – ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011 – 2012. (Σχετική εισήγηση Δ.Ε.Π.)
 7. Έγκριση καταβολής χρηματικών επάθλων για τα Ραγκουτσάρια και τα Καρναβάλια Δήμου Καστοριάς, έτους 2011. (Σχετικά πρακτικά επιτροπών)
 8. Λήψη απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από έρευνα αγοράς. (Σχετική εισήγηση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χρ. Τσακλίδη)
 9. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΝΑΚ Δήμου Καστοριάς. (Σχετική απόφαση Δ/Σ Ν.Π.Δ.Δ.)
 10. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη καταβολή αποζημίωσης των ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 258Α΄ του σχεδίου πόλης Καστοριάς. (Σχετικό το 45911/29-11-2010 έγγραφο ΥΠΕΚΑ) (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 11. Έγκριση αρχιτεκτονικής προμελέτης του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων περιοχών Φουντουκλή» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Γυμνασίου Κορησού». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού φράγματος άνω Μελά Δημοτικής Ενότητας Κορεστείων» (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 14. Ερωτήσεις.
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσακλίδης Χρήστος
Κοινοποιείται:
 1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Περ. Ενότητα Καστοριάς
 2. Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες και Τοπικούς Εκπροσώπους Δήμου Καστοριάς
(Δημοτικά καταστήματα): α) Αγ.Τριάδος
β) Αγ.Αναργύρων
γ) Βιτσίου
δ) Καστοριάς
ε) Καστρακίου
στ) Κορεστείων
ζ) Κλεισούρας
η) Μακεδνών
θ) Μεσσοποταμίας
 1. Διευθυντές και Προϊσταμένους Δήμου
 2. Νομική Σύμβουλο
 3. Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
 4. Τ.Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δημοτικοί Σύμβουλοι
 1. Παρχαρίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου – Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
 2. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος του Θεοδώρου Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 3. Κενανίδης Παύλος του Χρήστου Αντιδήμαρχος Παιδείας – Αθλητισμού – Νέας γενιάς και Τάξης.
 4. Πολυγιάννης Τρύφων του Φωτίου Αντιδήμαρχος Οικονομικών και απασχόλησης
 5. Μισκία Γεωργοσοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού – Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 6. Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
 7. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Πολιτικής προστασίας – Γεωργίας – Αλιείας και Κτηνοτροφίας.
 8. Τζιώτζης Αθανάσιος του Παύλου
 9. Υφαντίδης Δαμιανός του Βασιλείου
 10. Στεργίου Δημήτριος του Βασιλείου
 11. Μυλωνάς Θεόδωρος του Αργυρίου
 12. Κορεντσίδου Εριφίλη του Θεοφάνη
 13. Στούμπας Αντώνιος του Πέτρου
14.Πετκανάς Γεώργιος του Αποστόλου
15.Τομτζίδου Σοφία του Πασχάλη
16.Αλβανού Ιωάννα του Βασιλείου
17.Ιωαννίδης Ηρακλής του Νικολάου
18.Καπρής Δημήτριος του Κωνσταντίνου
19.Σέτκος Γεώργιος του Θεοδώρου
20.Μπάσιος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
21.Σιάββας Δημήτριος του Στεφάνου
22.Κυζάκης Κωνσταντίνος του Τραϊανού
23.Τσίκος Παναγιώτης του Θεοδοσίου
24.Καραπατσακίδης Νικόλαος του Ευσταθίου

 1. Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
 2. Αποστολίδης Ηλίας του Στέργιου
 3. Κοσμάς – Νικολάου Θωμάς του Χρήστου
 4. Μοσχίδου – Κυριακίδου Πηνελόπη
 5. Τέρψης Αθανάσιος του Παντελή
 6. Εγγλέζος Λάζαρος του Μανώλη
 7. Βασιλειάδη – Παπαγιάννη Ελένη του Σταύρου
 8. Καραμήτρος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου
 9. Παύλου Ζαχαρίας του Παύλου
10. Φουλιράς Στυλιανός του Νικηφόρου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Κοντόπουλος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου
 2. Ζήσης Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης του Διαμαντή Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
 4. Καραμανίδης Νικόλαος του Αθανασίου
 5. Καραϊσκος Βασίλειος του Θεοδώρου

 1. Ζέγας Λεωνίδας του Βασιλείου.


Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
 1. Κωνσταντίνος Καραταγλίδης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς
 2. Φιλιάδου – Κωνσταντινίδου Ξανθίππη Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων
 3. Κεραμιδόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Τσιλίδη Ηλία του Γεωργίου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής
 2. Καφφέ Στέφανο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βασιλειάδας
 3. Σαραμπίνα Τρύφων Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γάβρου
 4. Δούκα Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου
 5. Γκριζή Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού
 6. Κάκκο Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ιεροπηγής
 7. Σαββίδη Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου
 8. Πατσίκα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας
 9. Ευαγγελίδη Σταύρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορησού
 10. Θεοδωρίδη Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορομηλέας
 11. Παπαλέξη Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λεύκης
 12. Σαββουλίδου Ελισάβετ, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λιθιάς
 13. Γαβαλίδου Ειρήνη, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαυροχωρίου
 14. Μουχαρέμη Πέτρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινόητας Μελισσοτόπου
 15. Αναστασιάδη Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης
 16. Παπαδόπουλο Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Οινόης
 17. Πιπερίδη Ορέστη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου
 18. Πέτρου Αθανάσιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης
 19. Παπαθωμά Σωτήριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τοιχιού
 20. Μανώλη Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τσάκωνης
 21. Νικολάου Νικόλαος Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Τουμανίδη Χρήστο, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
 2. Βλάχο Ιωάννη, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αυγής
 3. Μπαρμπαλιού Φωτεινή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βυσσινέας
 4. Ράπκο Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Κρανιώνας
 5. Μπότσαρη Βασίλειο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου
 6. Ιωαννίδου Ιωάννα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μαυροκάμπου
 7. Καντζάκη Ιωάννη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μελά
 8. Ιωαννίδη Ιορδάνη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς
 9. Μάρκου Εμμανουήλ Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Οξυάς
 10. Κύρου Νικόλαο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πολυκέρασου
 11. Σιδηρόπουλο Απόστολο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πτεριάς
 12. Νώτη Δημήτριο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου
 13. Αρβανίτη Σταυρούλα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Χαλάρων
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια