Ορκομωσία Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς.

Αρχική » Διάφορα » Ορκομωσία Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 76/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Καστοριάς,
στις

26 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30π.μ. ώστε σε δημόσια συνεδρίαση να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια