Έτοιμα έργα με αποδείξεις,όχι λόγια του αέρα!Η Μαρία Τερζοπούλου τελικά και λόγο με ουσία έχει,και σωστή επικοινωνία!

Αρχική » Διάφορα » Έτοιμα έργα με αποδείξεις,όχι λόγια του αέρα!Η Μαρία Τερζοπούλου τελικά και λόγο με ουσία έχει,και σωστή επικοινωνία!

Έτσι γουστάρουμε τους υποψήφιους με έτοιμα έργα-μελέτες που αποδεικνύουν ότι έχουν εργαστεί πάνω στο πρόγραμμα τους και δε λένε λόγια του αέρα.Δείτε την πρόταση της Μαρίας Τερζοπούλου για το Δασάκι του Άργους,τον Αλιάκμονα και τον Στραβοπόταμο.Δείτε το video
και στοιχεία για το μεγάλο πραγματικά έργο ζωής που προτείνει για το Άργος Ορεστικό η Μαρία Τερζοπούλου:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΛΚΗΣ
Tα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν:
· Καθαρισμός της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα από φερτά υλικά σε μήκος 2.300m περίπου
· Εργασίες για τη διαμόρφωση της κύριας και της πλημμυρικής κοίτης του ποταμού σε μήκος 2.300m περίπου
· Διευθέτηση τμήματος του ρ. Στραβοποτάμου, στην περιοχή συμβολής του με τον π.Αλιάκμονα
· Επένδυση της κύριας και μέρους της πλημμυρικής κοίτης (πρανή), με στρώμνες και συρματοκιβώτια
· Συντήρηση – ενίσχυση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων
· Έργα προστασίας των ακροβάθρων, μεσοβάθρων και κοίτης στη θέση της παλαιάς γέφυρας με κλιμακωτή εφαρμογή στρωμνών και συρματοκιβωτίων
· Κατασκευή λεκάνης καταστροφής ενέργειας, μήκους περί τα 17m, από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατάντη της νέας γέφυρας για τη δημιουργία ομαλών συνθηκών ροής κατάντη των γεφυρών
· Κατασκευή οχετού εγκάρσια στο ανάχωμα για τη διέλευση αρδευτικού καναλιού
· Κατασκευή τριών (3) ιρλανδικών διαβάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, για τη συντήρηση των έργων και το μελλοντικό καθαρισμό της κοίτης του ποταμού από φερτά υλικά
· Κατασκευή υπερχειλιστή τύπου Ogee από οπλισμένο σκυρόδεμα, εντός της διαμορφούμενης κύριας κοίτης, για τον έλεγχο της ροής του ποταμού
· Κατασκευή πεζογέφυρας για τη σύνδεση των αναχωμάτων
· Αρχιτεκτονική ανάπλαση των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, εξωτερικά της κοίτης, κατά μήκος της περιοχής μελέτης
· Διαμόρφωση πεζοδιαδρομής συνολικού μήκους 3,9χλμ κατά μήκος της στέψης των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων και ποδηλατοδρόμου συνολικού μήκους 1,9χλμ
· Κατασκευή πεζογέφυρας η οποία θα περιλαμβάνει και τις διαδρομές πεζών και ποδηλάτων
· Διαμόρφωση χώρου στάσης και παρατήρησης με τη μορφή μικρού ανοιχτού θεάτρου
· Ανάπλαση χώρου πρώην Σφαγείων και πρόταση κατασκευής ξύλινου κτίσματος με χρήση εντευκτηρίου
· Διαμόρφωση ξύλινου αναψυκτήριου με κατάλληλη οργάνωση του περιβάλλοντα χώρου του για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
· Αναβίωση της παλαιάς γέφυρας με ενσωμάτωσή της σε μία ανεξάρτητη κυκλική διαδρομή περιπάτου, που περιλαμβάνει και τη νέα γέφυρα
· Ανασχεδιασμός των αθλητικών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 17στρ. περίπου, αναδιοργάνωση κι ανασυγκρότηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και πρόβλεψη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
· Υπαίθριος εξοπλισμός
· Πρόταση ηλεκτροφωτισμού της περιοχής

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια