Ριζικές αλλαγές για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ε.Ε. θα μπορούν...

Διαβάστε περισσότερα