Τα Όντρια κατά την Τουρκοκρατία και τον Μακεδονικό Αγώνα

Η Τουρκοκρατία, που για όλο τον Ελληνισμό ήταν η χειρότερη δοκιμασία, στη Δυτική Μακεδονία, κράτησε πολύ περισσότερο.

Ο τόπος μας σκλαβώθηκε πριν πέσει η Πόλη και ελευθερώθηκε μόλις στα 1912. Παράλληλα δοκιμάστηκε από τους ομαδικούς εξισλαμισμούς, που...

Διαβάστε περισσότερα