ΔΕΔΔΗΕ: Μία πρόσληψη στην Καστοριά

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΔΕΔΔΗΕ: Μία πρόσληψη στην Καστοριά

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Καστοριάς

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 21/05/2020 έως 30/05/2020.

Για λόγους Δημόσιας Υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( [email protected] ή [email protected]) ή και κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Λεωφόρος Κύκνων 36, Τ.Κ. 52100, Καστοριά, απεύθυνοντάς την στον κ.Τζακόπουλο Λεωνίδα (τηλ:2467087820-841) ή στην κ. Φραντζέζου Στέλλα (τηλ:2467087821-822), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια