Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού με 18 θέματα

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού με 18 θέματα

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1 Επικύρωση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού: α) των τακτικών συνεδριάσεων στις 20/2, 22/3, 4/4 και 3/5, β) της ειδικής συνεδρίασης της 5/3 και γ) της κατεπείγουσας συνεδρίασης της 24/5.

2 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3 Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

4 Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017».

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

5 Επιστροφή χρημάτων.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

6 Διαγραφή οφειλών.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

7 Έγκριση ετήσιας συνδρομής σε έντυπη τοπική εφημερίδα.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

8 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

9 Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Νοστίμου».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

11 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία περιοχής Βράχου – Πετροπουλακίου».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

12 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και εκ νέου μετακίνησης και καθορισμός της αποζημίωσής του.

Εισηγητής: κ. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

13 Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Π.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού αριθ. 2 , οικ. έτους 2017».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ιωαννίδης.

14 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Άργους Ορεστικού καθώς και της σχετικής δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης για τις εκθέσεις: α) «Καθιέρωση των ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αμερικάνικη αγορά» και β) «ANUGA 2017».

Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη.

15 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης, καθώς και της σχετικής δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης.

Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη.

16 Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων και εκμίσθωση Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.

Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη.

17 Έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

18 Μεταστέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια