Κλειστά τα σχολεία και στον Δήμο Νεστορίου αύριο Τρίτη 10 Ιανουαρίου

Δείτε την απόφαση Δημάρχου

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Κλειστά τα σχολεία και στον Δήμο Νεστορίου αύριο Τρίτη 10 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του oladeka.com κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και του Δήμου Νεστορίου όπως και των άλλων δύο Δήμων του Νομού Καστοριά αύριο, Τρίτη 10 Ιανουαρίου.

Update:

Δείτε και την απόφαση του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Νεστορίου Καστοριάς, έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Το γεγονός ότι επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και χαμηλές θερμοκρασίες λόγω του ολικού παγετού στο Δήμο μας , οι οποίες σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρικών φαινομένων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ε.Μ.Υ, θα επικρατήσουν για αρκετές ακόμη ημέρες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖEI

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Νεστορίου (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγεία , σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017, οπότε θα γίνει και επανεκτίμηση της κατάστασης και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Πασχάλης Γκέτσιος

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια