ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος)

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο:

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΕΔΒΜ20) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 10/9.12.2016 θέμα 10ο, ΑΔΑ: 6ΣΘΛ46914Β-ΝΤΟ, προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-¬2017 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τα παρακάτω link:

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια