Δήμος Καστοριάς: Έρευνα αγοράς για την πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Δήμος Καστοριάς: Έρευνα αγοράς για την πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Πιστοποίηση – Έλεγχος Παιδικών Χαρών Δήμου Καστοριάς»

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης υπηρεσίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.7425.04 του οικονομικού έτους 2016, εγκρίθηκε η αντίστοιχη δαπάνη και διατέθηκε πίστωση με την 288/16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι διαπιστευμένοι φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις (εγκύκλιος ΥΠΕΣ υπ’ αριθ.44/07.08.2014, ΥΑ 28492/ΦΕΚ931/Β/18.05.09 και οι τροποποιήσεις της) και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ1176 και ΕΝ1177, να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Κτιριακών & Ειδικών Έργων (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Μάριου Προκοπίδη την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.. Αμέσως μετά θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία. Η διαδικασία για την σύναψη της σύμβασης θα είναι απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του προϋπολογισμού. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα συμπεριληφθούν αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών διαπίστευσης.Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω υπηρεσίας διατίθενται δωρεάν. Πληροφορίες για την παρούσα υπηρεσία παρέχονται από τον κ. Μάριο Προκοπίδη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στο τηλ. επικοινωνίας 2467-3-51622 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς

Ανδρέας Μόκκας Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κός Ββ, MSC

Mελετη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_δΙΑΠΙΣΤ_ΦΟΡΕΑ

entypo_prosforas

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια