Π.Ε. Καστοριάς: Έως 31 Δεκεμβρίου τα αιτήματα κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή των βοσκοτόπων

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Π.Ε. Καστοριάς: Έως 31 Δεκεμβρίου τα αιτήματα κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή των βοσκοτόπων

Συγκροτήθηκε η επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη με την με αρ.πρωτ.1332/93570 /23-08-2016(ΦΕΚ 2848/Β’/07-9-2016 )απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ.γ της παρ.5 του άρθρου 19 του Ν.4351/2015).

Αιτήματα κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου που θα κατατεθούν στην ΔΑΟΚ και στους Δήμους της Π.Ε. Καστοριάς μέχρι 31 Δεκεμβρίου, διαβιβάζονται για εξέταση στην Επιτροπή. Αιτήματα που κατατίθενται μετά την ημερομηνία αυτή εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τηλ. 2467350 327 (κα. Βάσω Κόρδα).

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια