Aισιοδοξία από τους 4 Έλληνες τραπεζίτες για την ανακεφαλαιοποίηση - OlaDeka

Aισιοδοξία από τους 4 Έλληνες τραπεζίτες για την ανακεφαλαιοποίηση

Αισιοδοξία αντανακλά και η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι “η ΕΤΕ στοχεύει να αντλήσει τα αναγκαία κεφάλαια βασιζόμενη, όσο το δυνατόν περισσότερο, σε ιδιωτικές πηγές και στις δικές της κεφαλαιακές δράσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί τόσο η ανάγκη για κρατική ενίσχυση όσο και η συνεπαγόμενη επιβάρυνση του δημοσίου χρέους”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίωνας Καραβίας είπε ότι “είμαστε πεπεισμένοι ότι, παρά τις αβεβαιότητες, η προσπάθεια αυτή θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία” και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων ότι: “Η αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών από τον SSM/ΕΚΤ ανέδειξε την Eurobank ως εκείνη με τις μικρότερες και απολύτως διαχειρίσιμες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο των stress tests. Από αυτήν τη θετική αφετηρία ξεκινάμε την προσπάθεια για την πλήρη κεφαλαιακή θωράκιση της Τράπεζας, με την υποστήριξη υφιστάμενων μετόχων μας αλλά και με την προσέλκυση και άλλων υψηλής ποιότητας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων”.

Για τις θετικές προοπτικές της Alpha Bank μιλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κ. Δημήτρης Ματζούνης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι “παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως έως το τέλος του τρέχοντος έτους και στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως”. Ο ΄ίδιος προσθέτει ότι “οι θετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών θα επιτρέψουν στην Alpha Bank να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης και της σταθερότητος στον τραπεζικό τομέα”.

Ολόκληρη η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς, Ανθιμου Θωμόπουλου:

«Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ολοκλήρωσαν την Συνολική Αξιολόγηση για τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες, ανακοινώνοντας τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε τράπεζα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της. Με δεδομένη την ηγετική μας θέση στην Ελλάδα, η ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης θα επιτρέψει στην Τράπεζα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη, προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων της.

Πέρα από την άσκησης διαχείρισης παθητικού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου από ιδιώτες μετόχους και άλλες ενέργειες. Με βάση τις πρόσφατες επαφές μας με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, είμαστε πεπεισμένοι ότι το σχέδιο μας μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Ολόκληρη η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΕ, Λεωνίδα Φραγκιαδάκη:

“H Άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης (AQR & ST) του 2015 αποτελεί ευκαιρία για το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα να αντιμετωπίσει δραστικά τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης των τελευταίων ετών. Η Εθνική Τράπεζα προτίθεται να  επιτύχει δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που θα αντανακλούν τη φιλοδοξία της να ηγηθεί της επιστροφής της Ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη.  Μετά  τα αποτελέσματα της Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης, η ΕΤΕ θα υποβάλει Σχέδιο Άντλησης Κεφαλαίων στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, περιγράφοντας τη στρατηγική της για την κάλυψη τόσο των κεφαλαιακών αναγκών ύψους €1,6 δις στο Βασικό σενάριο, όσο και των επιπλέον αναγκών ύψους €3,0 δις στο Δυσμενές σενάριο. Η ΕΤΕ στοχεύει να αντλήσει τα αναγκαία κεφάλαια βασιζόμενη,  όσο το δυνατόν περισσότερο, σε ιδιωτικές πηγές και στις δικές της κεφαλαιακές δράσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί τόσο η ανάγκη για κρατική ενίσχυση όσο και η συνεπαγόμενη επιβάρυνση του δημοσίου χρέους”.

Ολόκληρη η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank κ. Φωκίωνα Καραβία:

“Η αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών από τον SSM/ΕΚΤ ανέδειξε την Eurobank ως εκείνη με τις μικρότερες και απολύτως διαχειρίσιμες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο των stress tests. Από αυτήν τη θετική αφετηρία ξεκινάμε την προσπάθεια για την πλήρη κεφαλαιακή θωράκιση της Τράπεζας, με την υποστήριξη υφιστάμενων μετόχων μας αλλά και με την προσέλκυση και άλλων υψηλής ποιότητας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, παρά τις αβεβαιότητες, η προσπάθεια αυτή θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Η εντυπωσιακή βελτίωση της σχετικής θέσης της Τράπεζας έναντι των προηγούμενων αντίστοιχων stress tests του 2013 και του 2014 επιβεβαιώνει την ορθότητα του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε με συνέπεια στην Ελλάδα και στις διεθνείς μας δραστηριότητες για τη διαχείριση της κρίσης της ελληνικής οικονομίας. Το αποτέλεσμα πιστώνεται στους εργαζομένους και τα στελέχη της Eurobank, στους πελάτες και τους μετόχους μας, που στήριξαν την Τράπεζα και πίστεψαν στις προοπτικές της ακόμη και όταν η συγκυρία δεν ήταν θετική.

Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε το τραπεζικό σύστημα να μπορεί πλέον να προχωρήσει απερίσπαστο στη χρηματοδότηση νοικοκυριών, επιχειρήσεων και της οικονομίας. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Eurobank την αποτελεσματική, καινοτόμο και πελατοκεντρική ιδιωτική ελληνική τράπεζα που θα πρωταγωνιστήσει στην επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, βασισμένη στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και τους εργαζόμενους”.

Ολόκληρη η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank, κ. Δημήτριου Π. Ματζούνη

“Στο πλαίσιο ενός ευμετάβλητου περιβάλλοντος, διατηρήσαμε τη λειτουργική μας επίδοση. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 872 εκατ., αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση, λόγω του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων και της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση. Με τον υψηλότερο Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων στο τραπεζικό σύστημα και με συνολικό απόθεμα προβλέψεων που ανέρχεται σε Ευρώ 15,2 δισ., είμεθα έτοιμοι να εφαρμόσουμε στρατηγικές ενεργού διαχειρίσεως για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, τόσο στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο όσο και στη λιανική τραπεζική, με στόχο την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας τους.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως έως το τέλος του τρέχοντος έτους και στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως. Oι θετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών θα επιτρέψουν στην Alpha Bank να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης και της σταθερότητος στον τραπεζικό τομέα”.

(Πηγή φωτογραφίας: Sooc.gr)

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria