Ένα Lexicon με όρους της ηλεκτρονικής

Αρχική » Τεχνολογία » Ένα Lexicon με όρους της ηλεκτρονικής

lexicon

Το Lexicon είναι ένα Αγγλοελληνικό λεξικό όρων ηλεκτρονικής, το οποίο έχει αναπτύξει το i-Sense Group και περιλαμβάνει περίπου 28.000 όρους. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του Lexicon είναι ότι πρόκειται για ένα συνεχώς εξελισσόμενο έγγραφο, το οποίο θα επανεξετάζεται και θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το λεξικό συντίθεται από δύο στήλες. Η πρώτη περιλαμβάνει τον αγγλικό όρο (λήμμα) και η δεύτερη την ερμηνεία του στα ελληνικά.

Το λήμμα μπορεί να είναι μία λέξη, ένας συνδυασμός λέξεων, ένα αρκτικόλεξο με την επεξήγησή του, μια συντομογραφία ή φράση επεξήγησης αρκτικόλεξου συνοδευόμενη με την συντομογραφία του.

Οι πρωτογενείς λέξεις εισάγονται με κεφαλαίο ενώ οι παράγωγες με πεζό. Όλες οι λέξεις των αρκτικόλεξων στα αγγλικά εισάγονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Στα ελληνικά αντιμετωπίζονται σαν προτάσεις με κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης, εκτός αν πρόκειται για αρκτικόλεξο π.χ. ΕΛΟΤ.

Η επεξήγηση των συντμήσεων δίνεται με κεφαλαία ενώ η υπόλοιπη λέξη σε πεζά (π.χ. ANT: ANTenna). Σε παρένθεση (…) τοποθετούνται επεξηγήσεις και περιφραστικές αποδόσεις λημμάτων. Για παρένθεση μέσα σε παρένθεση χρησιμοποιούνται αγκύλες (…[…]). Η κάθετος ( / ) χρησιμοποιείται με την έννοια του ή και π.χ. Favourite / Favorite, τροφοδοσία / δοτικό = τροφοδοσία ή και τροφοδοτικό.

Άγκιστρα … χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν συνώνυμα ή σύμβολα μεγεθών. Σε εισαγωγικά “…” τοποθετούνται όροι και κυρίως αποδόσεις που αποτελούν ιδιωματική έκφραση, χρησιμοποιούνται καταχρηστικά ή δεν είναι καθιερωμένες.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://i-sense.iccs.ntua.gr/dictionary

 

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια