Σήμερα: H πρώτη γραμμή έρευνας της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα στο ΤΕΙ Καστοριάς

Αρχική » Διάφορα » Σήμερα: H πρώτη γραμμή έρευνας της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα στο ΤΕΙ Καστοριάς

Σήμερα: H πρώτη γραμμή έρευνας της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα στο ΤΕΙ Καστοριάς

Το BIONIAN CLUSTER είναι μια μοναδική, ισορροπημένη συγκέντρωση 27 κορυφαίων επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων, ιατρικών ερευνητικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων βιοεπιστημών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Το όραμα του Bionian Cluster είναι η καθιέρωση της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της βιοτεχνολογίας σε όλο τον κόσμο κυρίως σε δύο τομείς, οι οποίοι καθορίζουν το θεματικό επίκεντρο του Cluster:

Kλινικές μελέτες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη κλινική έρευνα, την κλινική φαρμακολογία και θεραπευτική. Το Bionian Cluster ενδυναμώνει την εκτέλεση υψηλής ποιότητας κλινικών ερευνητικών ενεργειών που εκτείνονται σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης φαρμάκων, έχοντας επίσης ως σημαντική προτεραιότητα να περιλαμβάνει στο εγγύς μέλλον κλινικές έρευνες που σχετίζονται με τα βιοϊσοδύναμα και γενόσημα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών για φάρμακα που στοχεύουν εξειδικευμένες ή / και αγορές υψηλής ανάπτυξης, όπως η ογκολογία.

Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας, με έμφαση στη μείωση της επιβάρυνσης της ανθρώπινης ασθένειας και της αναπηρίας μέσω της καλύτερης κατανόησης των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων και της έκθεσης για την παθογένεση της νόσου και την εξέλιξη της.

Στόχος της συστάδας BIONIAN είναι να καταστήσει τη χώρα μας πρωτοπόρα σε παγκόσμιο επίπεδο στη βιοτεχνολογία. Οι πυλώνες, στους οποίους βασίζεται αυτός ο στόχος, είναι οι κάτωθι:
Ινστιτούτο Κλινικών Ερευνών για τη μεταφραστική/κλινική έρευνα,
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Υγείας, για την έρευνα στην περιβαλλοντική υγεία
Εκπαίδευση και οι δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας
Ανάπτυξη της βιο-οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού fund βιοτεχνολογίας (Δράση ΓΓΕΤ «Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις») για την ενίσχυση της παραγωγής νέων καινοτομικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, το BIONIAN CLUSTER εισάγει και προωθεί μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κλινική έρευνα που στο εγγύς μέλλον θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
την υποστήριξη κλινικών ερευνών όλων των φάσεων
την αξιοποίηση βιολογικών/ιατρικών/περιβαλλοντολογικών παραγόντων
την αξιοποίηση των τελευταίων δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην υγεία
τη δημιουργία Κλινικών Υποδομών για διάφορες θεματικές περιοχές και κλίμακες εφαρμογής
τη συνολική ευθυγράμμιση με την τάση των προσωποποιημένων φαρμάκων.

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, το Cluster βασίζεται στη συγκέντρωση και συνεργασία πολλών οργανισμών, προκειμένου να δημιουργήσει κρίσιμη μάζα που της επιτρέπει να δημιουργήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα και να καταστεί παγκοσμίως ανταγωνιστική στις παραπάνω περιοχές. Η δημιουργία κρίσιμης μάζας θα βασίζεται στη γεωγραφική συγκέντρωση οργανισμών που συνεισφέρουν πολλαπλές και συμπληρωματικές δυνατότητες και εξειδικεύσεις. Η γεωγραφική συγκέντρωση των παραπάνω εταιριών θα υποστηριχθεί από υποδομές δυο ερευνητικών φορέων-μελών της συστάδας στην Αττική. Η συγκέντρωση αυτή θα επιτρέψει τη στενή συνεργασία των φορέων στο πλαίσιο μιας «πραγματικής» συστάδας, που προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες από χαλαρότερες εικονικές συνέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο.

bionian.com

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 15 Οκτωμβρίου 2014 στις 7:00μ.μ., όπου θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΤΕΙ Καστοριάς η σύναψη συμφωνίας του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με το Bionian Cluster.

Στους φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Η εκδήλωση στηρίζεται από την Aegee Kastoria

Περισσότερες πληροφορίες
http://www.bionian.gr/
Τηλέφωνα:
6974815322
Βαρβέρης Νικόλαος
6971979045
Εμμανουηλίδης Παναγιώτης
6974151721
Τοψιδέλης Παντελής

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια