27η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Αρχική » Διάφορα » 27η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Κατά την 27η συνεδρίαση τoυ Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Αίτημα του Συλλόγου υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Κοζάνης, με αφορμή την ενεργοποίηση της εφεδρείας στις αιρετές Περιφέρειες.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του συλλόγου των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Κοζάνης, κ. Δημήτριος Καραθανάσης.

2. Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Καστοριάς) και του Δήμου Καστοριάς, που αφορά την πράξη με τίτλο: «10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

3. Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22, του Ν.3614/2007, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας(Π.Ε. Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου του ΕΣΠΑ: «Βελτίωση οδού από γέφυρα έως οικισμόΑγίας Άννας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

4. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Καστοριάς, που αφορά το έργο «Κατασκευή οικίσκου στη γεφυροπλάστιγγα Τοιχιού».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

5. Έγκριση του καταστατικού της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ).

Εισηγητής: ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Φιλώτας Ταλίδης.

6. Ορισμός Προέδρου στο Δ.Σ. της εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

7. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «Ευρωπαΐκή Χάρτα για την Ισότητα των
Φύλλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

8. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

9. Λήψη απόφασης για την άρση επιβολής διοδίων Δυτικά της Σιάτιστας.

Εισηγητής: ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Ιωάννης Παπαϊορδανίδης.

10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και αποδοχή του 50% των δαπανών του κτιρίου ΖΕΠ από 1-7-2011.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

11. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2011 (7η/2011).

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

12. Μαζικές πληρωμές μέσω WINBANK (internet) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

13. Προτάσεις έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για υποβολή στο ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 53.535.000,00 €.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

14. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της πρώην Ν.Α. Κοζάνης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβάλλοντος Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

15. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

16. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠεριφέρειαςΔυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια