Επιστολή του προέδρου του ΤΕΙ Δυτ. Mακεδονίας Γιώργου Χαραλαμπίδη στην Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου Μπάστα

Αρχική » Διάφορα » Επιστολή του προέδρου του ΤΕΙ Δυτ. Mακεδονίας Γιώργου Χαραλαμπίδη στην Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου Μπάστα

Κυρία Γενική Γραμματέα,
Με το υπ’ αριθμό 1112/18-05-2011 έγγραφό σας με θέμα «αναστολή πρότασης» μας κοινοποιείτε ουσιαστικά την αναστολή των διαδικασιών για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 της πρότασης με τίτλο «Δημιουργία Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ «298784» και Π/Υ 4.021.962,94 € που
υποβλήθηκε για
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013», παρά το γεγονός ότι έχει αξιολογηθεί θετικά και έχει ετοιμότητα προς ένταξη, σύμφωνα με την δική σας απόφαση.
Είναι απορίας άξιο κυρία Γενικέ, πως μία πρόταση για χρηματοδότηση εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού, που αποτελεί για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μία κορυφαία εκπαιδευτική αλλά και διοικητική πράξη, για την οποία έχουν εργασθεί, πάνω από δύο έτη, σχεδόν το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού όλων των βαθμίδων και κατηγοριών του Ιδρύματος εφ’ ενός να τυγχάνει θετικής αξιολόγησης και αφ’ ετέρου να αναστέλλεται η ένταξή της για σκοπιμότητες οι οποίες δεν αφορούν στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην εκπαιδευτική και την ερευνητική του δραστηριότητα. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αφορά το σύνολο των Τμημάτων του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας και στη μεγάλη του πλειονότητα πρόκειται για διατμηματική χρήση εντός των σχολών ΣΤΕΦ και ΣΤΕΓ, όπως επίσης και μεταξύ της ΣΔΟ και του Παραρτήματός μας στην Καστοριά. Ακόμα αφορά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Σχολών, όπως και μεταξύ του Ιδρύματός μας και του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας αλλά και άλλων ΑΕΙ και ερευνητικών φορέων εντός και εκτός της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και του εξωτερικού. 

Πιστεύω κ. Γενικέ, ότι τόσο η σκοπιμότητα όσο και η αναγκαιότητα της προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού είναι προφανής και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα, με την εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας και εφαρμογής των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η πιθανολογούμενη αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας δεν πρέπει και δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην επιτυχή ένταξη της πρότασής μας με τίτλο «Δημιουργία Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας», διότι δεν αποτελούσε προϋπόθεση κατά την υποβολή της πρότασης, αλλά κυρίως διότι δεν είναι δυνατόν να χαράξουμε στρατηγικές επιλογές βασιζόμενοι σε πιθανά σενάρια και υποθέσεις. Άλλωστε, η προδιαγεγραμμένη είσοδος των σπουδαστών μας σε Σχολές θα ευεργετήσει και θα ενδυναμώσει την βιωσιμότητα και των τμημάτων που έλαβαν για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 λίγους σπουδαστές αλλά και των τμημάτων με μηδενικό αριθμό εισακτέων όπως της ΣΤΕΓ στη Φλώρινα, καθότι θα μετεξελιχθούν σε κατευθύνσεις με νέα προγράμματα σπουδών, ενώ ένας «Καλλικράτης» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μόνο θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει στη Δ. Μακεδονία, αφού εδώ πιθανότατα θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος και ισχυρός εκπαιδευτικός πόλος, με δυνατές σχολές και προγράμματα σπουδών. 

κ. Γενικέ,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως το ΤΕΙ Καβάλας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Λάρισας κ.α., παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν την διαδικασία πολύ αργότερα από εμάς, έχει προχωρήσει η ένταξή τους και βρίσκονται ήδη στην διαδικασία αποπεράτωσης των διαγωνισμών και πληρωμών. Ίσως δεν ισχύει «ίσα μέτρα και ίσα σταθμά» για όλους μας. Ή μήπως τα συγκεκριμένα Ιδρύματα, και ιδιαίτερα τα περιφερειακά, δεν έχουν υποστεί μειώσεις στον αριθμό των εισακτέων ή δεν θα επηρεαστούν από έναν πιθανό «Καλλικράτη»; Mήπως ισχύει το ¨όποιος πρόλαβε πρόλαβε¨; 

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των ΑΕΙ της χώρας και δεν επιδέχεται καμία αλλαγή ή μεταφορά σε άλλες δράσεις. Η μη υλοποίησή του έργου, ως εκ τούτου, θα σημάνει μηδενική απορρόφηση και επιστροφή των χρημάτων.

Είναι πράγματι αυτό που επιδιώκουμε; 

Ωστόσο, ανταποκρινόμενοι στο υπόψη έγγραφό σας, πεποίθησή μας είναι ότι τόσο η σπουδαιότητα της πρότασής μας, όσο και τα αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγηκε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός (κτιριακές υποδομές, διαθεσιμότητα εργαστηριακών χώρων, διατμηματικότητα αλλά και διασχολική χρήση του επιλεγόμενου εξοπλισμού τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα, ικανά μέλη Ε.Π. στη λειτουργία των οργάνων) θα σας οδηγήσουν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος χωρίς μείωση του προϋπολογισμού και θα προβείτε στην ένταξή του.H διαδικασία αυτή είναι ανάγκη να γίνει σε απολύτως σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς περεταίρω καθυστερήσεις και άστοχες χρονοτριβές με αρνητικά αποτελέσματα τόσο για το ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας όσο και για την περιφέρειά μας, που έχει ήδη υποστεί και υπόκειται τρομερή πίεση και παντός τύπου περικοπές. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτ. Mακεδονίας
Καθηγητής Γιώργος Χαραλαμπίδης

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια