ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

Nestorio-Dimarhio-2
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Άρθρο 67 Ν.3852/2010

 Παρακαλείσθε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 21 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ. στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ΄΄ σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξη

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1οΈγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2017
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Νεστορίου οικ. έτους 2017
ΘΕΜΑ 3οΈγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2017
ΘΕΜΑ 4οΔιαγραφές οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006
ΘΕΜΑ 5οΈγκριση της υπ’άριθ. 8/2017  απόφασης Διοικ. Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά την αναμόρφωση προϋπ/σμού οικ. έτους 2017
ΘΕΜΑ 6οΕκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (καφενείο ΚΑΠΗ) στην Τοπική Κοινότητα Διποταμίας
ΘΕΜΑ 7οΈγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Νεστορίου
ΘΕΜΑ 8οΚατανομή ποσού 10.534,17 €  για την <<κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2017>> 
ΘΕΜΑ 9οΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ»
ΘΕΜΑ 10οΈγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου : «  ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ »
ΘΕΜΑ 11οΥποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την ένταξη του έργου:  <<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ>>.
ΘΕΜΑ 12οΟρισμός μελών επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων
ΘΕΜΑ 13οAποδοχή παραίτησης του Προέδρου και  μέλους του Δ.Σ  της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. – ορισμός νέου μέλους & εκλογή νέου Προέδρου
ΘΕΜΑ 14οΕξέταση της υπ’άριθ. 4508/12-10-2016 ένστασης του κ. Τρομάρα Ζήση κατά της υπ’άριθ. 121/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΑιτήσειςΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις

 

Η Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

   Ιωάννου Μαρία – Γεωργία

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Μ.Μ.Ε.

2.ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ    

 

 

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια