ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944 – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ: «Δεν ατίμασαν οι αντάρτες τους Γερμανούς»

Ο ΝΙΚΟΣ ΔΟΛΛΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

DOLLAS-VIDEO
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944 – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ: «Δεν ατίμασαν οι αντάρτες τους Γερμανούς»

72 χρόνια έχουν περάσει από την αποφράδα εκείνη μέρα της 5ης Απριλίου 1944 κατά την οποία τα ανθρωπόμορφα τέρατα των ναζί με τη συνδρομή των ύπουλων κομιτατζήδων κατέσφαξαν με σατανική μανία 280 αθώα γυναικόπαιδα και έσβησαν μία ολόκληρη πόλη – σημείο αναφοράς στις τέχνες, το εμπόριο και τον πολιτισμό της Δυτικής Μακεδονίας.

Από τότε κάθε χρόνο η ίδια κουβέντα, ο ίδιος προβληματισμός: Οι Γερμανοί έκαψαν την Κλεισούρα επειδή τους προκάλεσαν οι αντάρτες, ατιμάζοντας και κακοποιώντας τα πτώματα των ναζί που έπεσαν στην μεταξύ τους μάχη; Διαβάστε πρώτα την περιγραφή ενός αντικομουνιστή ιστορικού συγγραφέα του Εμμ. Θ. Γρηγορίου (που περιέλαβε σε σχετικό του βιβλίου ο Πάνος Κρίκης) και συνδυάστε το με την αποκλειστική ιστορική μαρτυρία του Νίκου Δόλλα, ενός επιζώντος της σφαγής της Κλεισούρας. Τη μαρτυρία του κ. Δόλλα, για πρώτη φορά δημοσιεύει το oladeka.com. Δείτε τι έχει εκμυστερευτεί ένας αγροφύλακας – διμοιρίτης τότε, ο «Μπαρμπα Σταύρος από τη γειτονική Βέργα» ο οποίος βρέθηκε στο Νταούλι και είδε τα πτώματα των ναζί λίγο μετά τον θάνατο τους που προήλθε από την συμπλοκή με τους αντιστασιακούς. Ο «Μπαρμπα Σταύρος» ανέφερε όσα θα ακούσετε στον κ. Δόλλα όταν συνομίλησαν λίγα χρόνια αργότερα:

Το κείμενο του Γρηγορίου μέσα από το βιβλίο του Πάνου Κρίκη: 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 

«Το τυφλό πάθος, ο φανατισμός, το μίσος, ο στείρος αντικομμουνισμός και η αντιστασιακή υστερία διαστρεβλώνουν και παραποιούν την ΑΛΗΘΕΙΑ».
«Ο Δοσιλογισμός, η ατιμία, οι κληρονομικές προδοτικές ενοχές, η έλλειψη χρηστότητας και ακεραιότητας, η έλλειψη ηθικών αναστολών και η ηθική κατάπτωση του ατόμου, το οδηγούν ακόμα και στην Εθνική εξαθλίωση και τον κατήφορο».
ΠΑΝΟΣ ΚΡΙΚΗΣ
Ο ΕΜΜ. Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ένας ιστορικός και συγγραφέας με έντονα αντικομμουνιστικά και αντιΕΑΜικά συναισθήματα, στο έπακρο εχθρικός προς την ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση, περιγράφει ως εξής το χρονικό της μάχης της Κλεισούρας και το ολοκαύτωμά της.
«Και η φοβερή αιματηρή τραγωδία που έγραψεν ο βούλγαρος με το μαχαίρι του εις την Δυτικήν Μακεδονίαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια, κλείνει με την σφαγήν της Κλεισούρας, την 5ην Απριλίου 1944. Είναι ο αιματωμένος επίλογος του ελληνικού δράματος εις τα ιερά χώματα της βορειοδυτικής Ελλάδος. Είναι η αποκορύφωσις της ναζιστικής θηριωδίας και της βουλγαρικής εγκληματικότητος, εις την κωμόπολιν αυτήν, μαζί ηνωμέναι, που θα υψώνεται ως μνημείον αθάνατον κι’ αιώνιον του εθνικού μαρτυρίου του Ελληνισμού από τον βουλγαρισμόν.  Βούλγαροι και γερμανοί την επέρασαν από λουτρόν αίματος. Την μετέβαλον εις στάκτην. Την άπλωσαν εις νεκροταφείον Βούλγαροι και γερμανοί μαζί. Δεν ήσαν άνθρωποι. Δεν ήσαν στρατιώται. Είσαν κολάσματα της γης, που από την μαύρην ψυχήν των εσκορπίζετο ο θάνατος! Και συνεχίζει ο αντικομμουνιστής και αντιεαμίτης αμερόληπτος και αντικειμενικός ιστοριογράφος ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.
Ήτο καρφί εις τα μάτια των βουλγάρων η Κλεισούρα. Σαν προάγγελμα  χάρου επέρασε κάποτε από εκεί ο Κάλτσεφ, και τους εμήνυε μήνυμα θανάτου: «Κάποια ημέρα θα πάτε όλοι μαζί».
Με την αγωνίαν αυτής της «κάποιας ημέρας» έζων έκτοτε οι Κλεισουριώτες.
Την 15ην Φεβρουαρίου 1944, ο δαίμων και σφαγεύς της Δυτικής Μακεδονίας Αντώνιος Κάλτσεφ  έκαμε την εμφάνισίν του πάλιν εις την μελλοθάνατον κωμόπολιν. Οι κάτοικοι είδαν τον Κάλτσεφ με τρόμον. Ένας καπετάν – Ανδρέας, συνεργάτης του Πούλου και ανήκων εις την υπηρεσίαν των γερμανών, τον συνώδευε. Τί ήρχετο να κάμη εκεί ο βούλγαρος φονιάς; Δεν άργησαν να το μάθουν οι αγωνιώντες κάτοικοι. Εγκατέστησε φυλάκιον από 30, κομιτατζήδες μ’ επί κεφαλής τον συνοδόν του Ανδρέαν. Οι κάτοικοι διετάχθησαν να δώσουν στρώματα εις τους κομιτατζήδες. 20 από αυτούς θα εκρατούντο από τον Ανδρέαν κάθε βράδυ ως όμηροι, δια τον φόβον των ανταρτών. Τέλος, το βράδυ της ιδίας ημέρας ο Κάλτσεφ συνεκέντρωσε τους κατοίκους και τους είπεν αυτά τα ολίγα, εις ύφος διαταγής:
«Κλεισουριώτες, κοιτάξτε καλά, διότι είτε έξω είτε μέσα παρουσιασθή κανείς αντάρτης, θα σβήσετε! Την Κλεισούρα θα την κάμω στάχτη!».
«Την Κλεισούρα θα την κάμω στάχτη!».
Υπό, μορφήν κομιτατζήδων ο θάνατος επλησίαζε την ειδυλλιακήν κωμόπολιν.
«Την νύκτα της 4ης προς την 5η Απριλίου δύο γερμανικά αυτοκίνητα με στρατόν διήλθον πλησίον της Κλεισούρας. Τμήμα του Ε.Λ.Α.Σ. μ’ επί κεφαλής τον καπετάνιον Υψηλάντην τα εκτύπησαν. Τ’ αυτοκίνητα δεν εστάθησαν. Το πρωΐ – πρωΐ γερμανικαί δυνάμεις από την Καστοριάν έφθαναν εκεί και άνοιγαν μάχην με τους αντάρτας. Ταυτοχρόνως κατέφθαναν ως ενισχύσεις γερμανών τμήματα κομιτατζήδων από την Βασιλειάδα, την Βέργα και την Λιθιά. Άνοιξαν μάχη που διήρκεσεν αρκετάς ώρας. Εν τέλει οι αντάρτες, κατά το σύστημά των, έφυγαν. Είχον απωλείας αρκετάς. Οι γερμανοί είχον 8 νεκρούς. Οι κομιτατζήδες επήραν τους νεκρούς γερμανούς, αμέσως. Αφού τους εσύλλησαν, τους έγδυσαν και τους έκοψαν τα αιδοία και τα έβαλαν στα στόματά των. Έτσι γυμνούς τους ετοποθέτησαν εις στάσιν προσοχής εις την Γέφυραν. Εκεί θα τους έβλεπαν οι Γερμανοί που θα επέστρεφον μετά την καταδίωξιν των ανταρτών. Έτσι και έγινε, γιατί αι επινοήσεις της βουλγαρικής ατιμίας προς δημιουργίαν εγκλήματος είναι άφθαστοι. Ο επί κεφαλής γερμανός αξιωματικός, μόλις είδε το θέαμα, εταράχθη.                  
Γύρω από τα πτώματα εις την γέφυραν ήσαν συγκεντρωμένοι οι κομιτατζήδες της Βασιλειάδος, της Βέργας και της Λιθιάς. Είχαν έλθει και άλλοι από την Κορησσό.
«Ποίος το έκανε αυτό;», ηρώτησε έξαλλος.
«Οι Έλληνες», απήντησαν οι Βούλγαροι.
Με τον ασύρματον ειδοποιήθη αμέσως η Κοζάνη. 50 αυτοκίνητα πλήρη ανδρών των S.S. και οχρανιτών, κατέφθανον ταχύτατα. Η Κλεισούρα εκυκλούτο αστραπιαίως αλλά πολλοί άνδρες και νέοι κατώρθωσαν και διέφυγον. Επί τόπου κατέφθασαν και οι γερμανοί διοικηταί της Καστοριάς Ράϊσελ και Χίλντεμπραντ. Μαζί των έφθασε και ο Κάλτσεφ. Ο βούλγαρος δήμιος ήτο όλος χαρά. Το κακούργο όνειρόν του θα επραγματοποιείτο επί τέλους:   Η Κλεισούρα θα εγίνετο στάχτη. Προς τους γερμανούς είπε:
«Αυτοί είναι οι Έλληνες».
Και προς τους εμπίστους του διέτασσε:
«Πρέπει οπωσδήποτε το χωριό να καθαριστή».
Βούλγαροι φέροντες μάσκας ωδήγησαν τους άνδρας των S.S., τους οχρανίτας και τους κομιτατζήδες εις το μιαρόν έργον των. Παρά την μετεμφίεσίν των ανεγνωρίσθησαν από τους κατοίκους. Ήσαν ο Κώστας Καλλίτσεφ, ο Δούκας από το Σκλήθρον, ο Βούντος από την Βέργα, ο Θανάσης Δούκας και ο Σ. Λιοτίκος από την Βασιλειάδα, ο Ντάνεφ και μερικοί άλλοι.
Οι κομιτατζήδες ηκολούθουν τους γερμανούς που διαρκώς τους διέτασσον «Κομμίτ, Κομμίτ». Επλησίαζαν τα σπίτια και για να τους ανοίξουν, οι βούλγαροι μετεχειρίζοντο κάθε ατιμία.
«Ανοίχτε – εφώναζε ο Κάλτσεφήλθα για να σας σώσω». Άνοιξαν και στο πρώτο σπίτι 45 γυναίκες που είχον καταφύγει εστήνοντο στην γραμμή και εθερίζοντο από το πολυβόλο. Εις το σπίτι του Ν. Τσόγου, η σύζυγος έπεσε στα πόδια του Κάλτσεφ.
«Σώσε μας», τον ικέτευε.
«Δεν ημπορώ να σώσω κανένα», απήντησε ο κομιτατζής.
Κι’ έβαλε αμέσως 30 γυναίκες στην σειρά και έδωσε το σύνθημα εις τους γερμανούς να τις πολυβολήσουν.
 Κάηκαν 146 σπίτια και έχασαν την ζωή τους 279 άτομα.
 ΕΜΜ. Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΟΡΓΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ 1941-1944, ΑΘΗΝΑΙ – ΤΥΠΟΙΣ: «ΠΥΡΣΟΥ» 1947, σελίδες 125-126.
ΠΑΝΟΥ   ΚΡΙΚΗ
Κ Λ Ε Ι Σ Ο Υ Ρ Α
Η ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

Ακούστε τώρα το ηχητικό – μαρτυρία του Νίκου Δόλλα που εξιστορεί με σαφήνεια ένα ιστορικό γεγονός. Σε συνδυασμό τα δύο ντοκουμέντα γράφουν την ιστορία φωτίζοντας ένα σκοτεινό μέχρι πρότινος σημείο το οποίο ο Πάνος Κρίκης γράφει:

Για το χρονικό της μάχης μεταξύ ανταρτών και Γερμανών, στη Βιβλιογραφία υπάρχει πλούσια καταγραφή και λεπτομερής εξιστόρηση των γεγονότων. Το σύνολον των ιστορικών, συμφωνεί απόλυτα με όσα παρακάτω για την μεγάλη μάχη και τη μεγάλη θυσία των ανθρώπινων ζωών, ιστορώ. Εξαίρεση από το σύνολο των ιστορικών και της πλούσιας επί του θέματος βιβλιογραφίας αποτελούν μερικά πρόσωπα που κατάγονται από το Νομό Καστοριάς, μερικά πολιτικά και κοινωνικά αποβράσματα, νεοφασίστες και νεοναζί, βρυκόλακες του παρελθόντος με αντιλήψεις διχαστικές, ξεπερασμένες και καταδικασμένες στη συνείδηση των Ελλήνων, μερικές δυσάρεστες φιγούρες που προκαλούν έντονα συναισθήματα απέχθειας και λύπης λόγω του ανθελληνισμού και της προκλητικής θέσης που παίρνουν στην καταγραφή της ιστορίας που παραχαράσσουν και διαστρεβλώνουν βάναυσα τα γεγονότα και στρέφονται εναντίον της ιστορικής αλήθειας, του Έθνους, των συμφερόντων της Ελλάδος και των Ελλήνων, με την έντυπη, στρεβλή και ανθελληνική διάδοση θέσεων και απόψεων. 

 

Ο ΝΙΚΟΣ ΔΟΛΛΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

Η μαρτυρία αποτελεί απόσπασμα από μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη κατά την οποία ο Νίκος Δόλλας εξιστορεί το χρονικό της σφαγής της Κλεισούρας από τους Ναζί και τους Κομιταζήδες.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

34 σχόλια στο “ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944 – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ: «Δεν ατίμασαν οι αντάρτες τους Γερμανούς»

 1. PSEMATA ,,,SYKOFANTIES ,,,PROPAGANTA ,,,TON PAVLO MELA PIOS TON SKOTOSE ? O MITRBLAXOS TO DEXI TOU PAVLOU MELA ,EPI ENTOLI , TOU FONIA DESPOTI KARABAGELI,
  EIDOU ENA PARADIGMA ,,,O FONIAS O KAPETAN BARDAS POU KATASFAKSE EKATONTADES KOSMO SE OLLA AFTA TA XORIA ,TO 1004 ,,GIATI DEN TO GRAFETE ?
  POU O BLAKAS YON DRAGOUMIS APO PROPAGANTES TIS KASTORIAS ESTILE TON IDIO TON GAMPRO TOU NA SKOTOSI TOUS BOULGAROUS ?
  pOU TON PAVLO MELA TON PROSTATEVAN OI IDIOI OI NTOPIOI ,DIOTI KATALABE TIN PROPAGANTA AFTON TON MIN ELLINON POU YRTHAN STA MEROI TIS MAKEDONIAS .
  POTE TO ELLINIKO KRATOS EDOSE XERI BOITHEIAS STOUS ENTOPIOUS ?
  GIATI DEN PROSTAPSE TOUS ENTOPIOUS TO ELLINIKO KRATOS ?
  ETSI LIPON EGINAN KAI OI KOMITATSIDES ME PROSTASIA APO TOUS BOULGAROUS ,AFOU TO ELLINIKO KRATOS EITHELE NA SFAKSOI OLOUS TOUS ENTOPIOUS ,
  PIOS EINE O FTEXTIS AFTIS TIS ISTORIAS ?
  O YON DRAGOUMIS ,O PRODOTIS.
  GIATI DEN LETE TIN ALEITHIA ?
  PIOI EINE OI SKOPIANOI ? OI IDIOI OI ELLINES TIS MAKEDONIAS ,POU TOUS KATESFAKSAN,AFTOI POU SIMERA DILONOUN TOUS MEGALOUS ELLINES
  BERGA ,VASSILIADA ,LITHIA .KORISOS , KAI ALLA XORIA ,PIA EINE AFTON H KATAGOGI ?
  AN O ENTOPIOS DEN EINE MAKEDONAS ,TOTES PIOS EINE O BLAXOS ? O PROSFIGAS ?
  ENTOPIOS EINE KATHARI ELLINIKI LEKSI ,,,
  GNISIO ATOMO AFTOU TOU TOPOU !
  SAN DEN NTREPESTE ,,TOMARIA ,POU AKOMA SINEXIZETE TOIS PROSTIXES PROPAGANTES!
  TOMARIA POU YRTHATE APO ALLA KRATOI ,KAI OUTE EXETE OUTE MIA STAGONA ELLINIKO AIMA !
  KATASFAKSATE OLOUS TOUS ENTOPIOUS ,KAI TORA THELETE , NA KLAPSOUME GIA TO DIKO SAS ,XAMO!
  NTROPIS SAS .

  0
  0
  1. lupamai gia to atomo sou pou thewreisai kai ellhnas k amfivalw an eisai ntroph sou xythike toso aima skotwsan tosous antrwpous kai kathesai kai milas gia ton paulo ton mela an den htan o paulos o melas twra den tha yphrxes k esu kai kapoia atoma san kai esena pou kanoun propaganda yparxoun stoixeia gia to poios eftaige kai kapsane thn kleisoura pane diavase ligo istoria giati mou fainetai thn boulgarikh istoria diabazeis k mallon boulgaros eisai sumfwna me ta legomena sou ntroph sou, eisai ratsisths otan diaxwrizeis tous ellhnes kanenas den amfevale gia tous dopious k oloi einai ellhnes blaxoi k pontioi k loipa eisai ratsisths tha eprepe na ntrepesai k mono pou ksestomizeis ola auta

   0
   0
   1. O PAVLOS MELAS YTAN YROAS KAI MIN TO BAZIS STO STOMA ,,,OMOS KATALABE TIN PROPAGANTA SAS KATA TOUS NTOPIOUS ,,KAI TON EXONTOSATE MAZI ME TON DESPOTI KARABAGELI,,TELIKA POTE THA PAPSETE NA BAZETE STO STOMA AFTA TA XORIA ? TI FTENE OI KATIKOI NA AKOUNE TOIS BROMORPOIPAGANTES SAS ?
    SIMERA PERASANE OLLA GIATI SYNEXIZETE FOUFIANOI TIS ELLADAS ?
    SSTAMATISTE AFTES TOIS PROPAGANTES KATA TOUS ENTOPIOUS !

    0
    0
  2. apo t plhktrologio eukola ta les magka t plhktrologiou ntroph sou anistorite milas kiolas tha eprepe na ntrepese mhpws eisai enas apo autous k esu p kapsane thn kleisoura e????? anisotite pane diavase istoria yparxoun stoixeia gia to pws kahke h kleisoura kai poios eftaige. oso giauto p diaxwrizeis ntopious,blaxous,pontious eisai polu ligos gia na kaneis kati tetoio lupamai p uparxoun ston kosmo atoma san esena eisai ratsisths karga oloi einai ellhnes autoi esu ti eisai? komitatzhs mhpws ? ayth h propaganda den pernaei anistorite oso kai na kopaniese katw eisai polu ligos na pianeis sto stoma sou ton paulo mela k olous autous

   0
   0
 2. Το θέμα ρε καραγκιόζη 11:27 δεν είναι ούτε οι ντόπιοι, ούτε ο Παύλος Μελάς, ούτε ο Τσόντος Βάρδας.

  Το θέμα είναι το ψέμα περί «κατακρεουργημένων Γερμανών» που βόλευε του Γερμανούς για να δικαιολογήσουν τα αποτρόπαια εγκλήματά τους και που το ψέμα αυτό υιοθετείτε ακόμη και σήμερα από κάποιους με μοναδικό σκοπό να συκοφαντήσουν τους αντάρτες και τον αντιστασιακό αγώνα.

  0
  0
  1. MATHE GRAMATA ,,PSONIO NA DIABAZIIS KALITERA ,,,KAI KITAKSE TIN PANGOSMIA ISTORIA DIABASE ,,,GIA NA PLIROFORITHIS …TIN ALEITHINI ISTORIA,,,,KAI NAI EINE TO THEMA PERI ENTOPIOUS ,,OTAN ANAFERONTE XORIA AKOMA ,,POU O KOSMOS TOUS DEN EIXE NA KANEI TIPOTES ME TOUS KOMTATZIDES,,,,,AFTO EINE TO FLEGON THEMA KARAGIOZI,,,Kai kita na bgis ligo ekso na dis pos zei o kosmos ,,na mathis ,,bromises eos edo !

   0
   0
  2. kai pos eise sygouros oti den to ekanan oi antartes ? pios eine aftos pou to ekane ? symfona me tin istoria pou dilonei kapios edo,,prosspathei na ta fortosi stous entopious ,,gia diabase ligo kai min fobase simera zoume stin elefteria ,,,exoume ton eleftero logo ,dimokratia pou genise h ellada !
   Gia diabase tin Istoria 1904 ti sfagmos egine apo ton TSONTA ? gia diabase pos dimiourgithike to komitatsidiko kai giati ?
   Gia dabase tois propagantes kata tous entopious ?
   TELIKA DEN EXEIS KALA BIBLIA SOU DINOUN OTI THELOUN AFTOI ,,DEN EISE DIMOKRATIS !
   DEN EISE DIKEOS ,,EPISIS GIA DIABASE POS DIMIOURGITHIKE TO SKOPIANO ?
   KAI GIATI AFTOI OI ELLINES MAKEDONES DEN THELOUN NANE ELLINES ?
   GIA PSAKSE NA DIS TI PLORONE TO ELLINIKO KRATOS STO EKSOTERIKO GIA PROPAGANTES KATA TOUS ENTOPIOUS ! KAI POS TROGANE TA LEFTA TOU KRATOUS ?
   GIA PSAKSE NA DIS GIATI DEN TELIONI TO THEMA PERI SKOPION KAI GIATI ?
   OTAN TA MATHIS AFTA TOTES THA SICXATHIS TOUS PANTES GYRO SOU !
   AFTA KAI DEN KSANAGRAFO ,GIATI TOXETE POLI EFKOLO AN DEN SAS SYMFERI AN KAPIOS LEI TIN ALEITHIA NA BROMOLAGATE !
   OSO EGO ? EGO EIME ELLINARAS PERISOTERO APO OLOUS SA EDO MESA ?

   0
   0
 3. Δεν σας χάλασε καθόλου πατριώτες της κακιάς ώρας. Συγχαρητήρια για την έρευνα και το άρθρο σας κύριοι του blog!

  0
  0
 4. ΦΙΛΟΙ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ, ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ, γιατι το μισος και ο
  αλληλοσπαραγμος ?
  Αδέρφια ήμαστε που ζουμε και αγαπαμε ολοι μας την Ελλαδα, ζουμε εδω, δουλευουμε εδω, τα παιδια μας πηγαινουν σχολειο εδω, μιλαμε και νιώθουμε Ελληνες και ειμαστε ορθοδοξοι.
  Σιγουρα τα πάθη και τα φονικά δημιουργήσανε μισος, αλλα τωρα κοιταζουμε μπροστά.
  Η αλήθεια είναι πως οι ανταρτες που σκοτωσανε τους γερμανους εξω απο την Κλεισουρα, αν δεν ατιμαζανε τους νεκρους γερμανους κοβωντας τους τα γεννητικα τους οργανα και βαζοντας τα στο στομα τους, δεν θα προκαλουσαν την οργή των γερμανών. οι ανταρτες φταινε λοιπον πρωτα και μετα οι γερμανοι.

  0
  0
  1. Διάβασες καθόλου το άρθρο; Άκουσες την μαρτυρία; Καλά το ξεκίνησες αλλά το τελείωμα σου έδειξε ότι είχες ύπουλο σκοπό.

   0
   0
   1. Agapite file ,,paranoitikos eise ! xriazese psixiatro ,,, pai stixeia ? exeis akousi esy stixeia mesa sto video ? h eine enas gerontakos pou lei ,,mou eipan ,,kai pou eipan ,mampetia tis xalimas ,,,kai tha to bgalis afto to video os stixeio ? xapaki xapaki ,,ston giatro grigora.

    0
    0
 5. esu hpeirwth opws apokaleisai den eisai ellhnas k auto fainetai apo auta p grafeis katarxas eginan dikasthria k einai gnwsto poios ftaei gia thn sfagh ths kleisouras oloi h makedones einai ellhnes k malista pio ellhnes apo olous poios eisai esu p tha peis oti oi makedones den theloun na legontai ellhnes re esu ta vgazeis auta kai kati san esena kana 5-6 slavoi pane zhse sthn vardaska k mn les polla tha pleneis to stoma sou otan anaferese sthn makedonia ayta ta xwmata einai iera kai panw ap ola mia zwh ellhnika oti kai na kaneis h makedonia einai k tha einai ellhniki katalabes h pio perhfanoi ellhnes einai oi makedones palhkaria auta apo edw ta les para eksw xezeste na ta peite vevaiws k exome dhmokratia alla h polu dhmokratia mas evage edw sthn ellada kai kati san esena kai merikous allous eprepe paketo na sas sthloun sthn vardaska kopse thn propaganda mia koutsoulia eiste k mn kounieste h elladara einai euloghmeh apo t theo k oles oi xwres thn zhleboun ase thn propaganda p mas poulate ainte ftanei tn paulo mela akoute kai kapnous vgazetai giati htan hrwas kai sas kanonhse kala elladara re perhfaneia!!!!!

  0
  0
  1. Agapite mou eime kai poli Elliinas ,isos esy min eise ? kai an apo pou se eferan kai se baftisan gia ellina ,,,,,to exeis poli efkolo na baftizis kapion gia anthielina ,otan kati den se symferi ,otan kapios milaei tin aleithia ,,Afto sou mathene na kanis ,,den krat h skoufia sou katholou apo elliniko aima,,,To dixnis.
   Kai pia dikastiria eginan ? ean prokite na exei ginei pangosmio dikastirio ? na mou to enimerosis ,Ean omos egine dikastirio to elliniko to taxa dikastirio me spiounous opos tou logou sou ,,kai probokratores ,,totes afta ta dikastiria eine gia katourima.
   Kai oso gia tin Klisoura threfo megalo sebasmo ston kosmo tis ,,eine yperoxos kosmos ,,mono kati xafiedes xalnane tin tsixeia tou !

   0
   0
 6. katse ligo giati berdeutika esu file hpeirwth opos sxoliases ti ennoeis? oti h antartes ftaine gia thn sfagh sthn kleisoura? gt egw auths ths apopshs eimai kai gia ola ftaei o upshlanths kai oi komitazides opws o kaltsef kai uparxoun kai stoixeia deuteron auto me tous dopious ti thes na peis? oi blaxoi oi pontioi den einai ellhnes ? ti einai gt na mn trinoume sfaxthkan 280 atoma kai ti thes na kanoune na panhgyrizoume???? kai thn apopsh s gia ton paulo mela?? ti thes na peis ???/ k thn apopsh sou gia to makedoniko zhthma gt edw mesa exoun berdeutei ligo ta pragmata

  0
  0
  1. Oloi Ellines eimaste patrioti ! Omos kati kathikia prospathoun na riksoun to baros se athoos anthropous ! Den lego kata tis klisouras tis sfagis eime yper afton !
   Oso to Video den exei stixeia pou na apokalitpei pioi to ekanan ! Aplos metaxiristikan ena gerontako pou me mampetia omologei ,diadosis ,,diadosis allon ,pou den eine epikeris !
   Den Lego oute kai ferno to Baros se kanenan pios to ekane ! Omos ferno to Baros se aftous kai pali tha to po ,sta kathikia pou prospathoun na riksoun to Baros se Entopious ! Anaferontas onomata me ta opeia bazoun se dixasmo ton kosmo ,kai den epitrepete to 2016 na yparxoun xafiedes ,roufianoi simeron ! doste tous klotsia kai pes tous Ftanei eos edo arketa trabikse o kosmoos tis makedonias !

   0
   0
 7. ΚΟΙΝΩΣ:
  ΔΕΝ ΜΑΣ [email protected] ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΑΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΙ;

  0
  0
 8. ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΛΠ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΤΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΟΙ ΑΘΩΟΙ ΚΛΕΙΣΟΥΡΙΩΤΕΣ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ.
  ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΞΕΦΤΙΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΔΡΑΧΜΟΥΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΟΥΜΕ.
  ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ. ΜΗΝ ΓΙΝΕΣΤΕ ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΡΝΟΙ.

  0
  0
 9. Πολλοί Χρυσαυγίτες και απογόνοι Δοσιλόγων διαβάζουν το site σας.

  Αυτά που έλεγαν οι Ναζί δολοφόνοι παιδιών και γυναικών για να δικαιολογήσουν τα εγκλήματά τους (βεβήλωση νεκρών στρατιωτών) αυτά χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα κατά των ανταρτών οι Χρυσαυγίτες και οι απόγονοι των Δοσιλόγων σήμερα. Και βέβαια όσοι έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα ξέρουν πως αυτό δεν συνέβει ποτέ από αντάρτες. Το ντοκουμέντο που παρατήθεται εδώ από εσάς απλά επιβεβαιώνει αυτό που είναι ήδη γνωστό.

  Αν όμως έχουν τα κότσια και αν όντως πιστεύουν αυτά που γράφουν οι επικριτές του αντιστασιακού αγώνα, ας τα γράψουν επώνυμα.
  Αλλά σιγά να μην το κάνουν. Μια ζωή χαφιέδες και πουλημένα τομάρια. Τώρα θα αλλάξουν ;

  0
  0
  1. Πουλημενο τομαρι εισαι εσυ, Κωστα η οπως αλλιως σε λενε διαστρεβλωτη της αληθειας , μαγκα , που τις μαγκιες σας της πληρωσε και πληρωνει ι λαος.

   0
   0
 10. 21.26 ειναι οπως τα λες .μου ταπαν οι παλαιότεροι οτι οι σκατοανταρτες ευθυνονται . Οι Γερμανοί κάναν αυτό πού κάναν πάντα σέ όσους τούς σκότωναν Γιαυτό βουλώστε το καί μάθετε ότι οί ηθικοί αυτουργοί ήταν οί αντάρτες καί κανένας αλλος.

  0
  0
 11. KAI EDO EINE H PRVOKRATSIA STON DIXASMO TON ELLINON META APO TOSA XRONIA KAI RATSISMO,TRAPMOUKIA TO 2016
  NTROPIS SOU
  DIABASTE PARAKALO TA PARAKATO ,
  kai edo ta stixeia sou pos ta grafis !

  Γύρω από τα πτώματα εις την γέφυραν ήσαν συγκεντρωμένοι οι κομιτατζήδες της Βασιλειάδος, της Βέργας και της Λιθιάς. Είχαν έλθει και άλλοι από την Κορησσό.
  ( KALISTA MPOROUSES NA GRAPSIS EDO ,,,,KAI KOMITATZIDES TIS GYRO PERIOXIS )

  Βούλγαροι φέροντες μάσκας ωδήγησαν τους άνδρας των S.S., τους οχρανίτας και τους κομιτατζήδες εις το μιαρόν έργον των. Παρά την μετεμφίεσίν των ανεγνωρίσθησαν από τους κατοίκους. Ήσαν ο Κώστας Καλλίτσεφ, ο Δούκας από το Σκλήθρον, ο Βούντος από την Βέργα, ο Θανάσης Δούκας και ο Σ. Λιοτίκος από την Βασιλειάδα, ο Ντάνεφ και μερικοί άλλοι. ( KAI EXETE EPISIMA STIXEIA OTI ANAGNORISTKAN AFTOI ? )

  Βασιλειάδα, την Βέργα και την Λιθιά.

  NTROPISSSSSSSSSS SOU !!!!! STON PANGOSMIO TYPO GIA RATSISMO !

  0
  0
 12. Na apologithite sta xoria afta ,kai na apolithite dimosios ,,,gia adikia peri istorias kapiou pou ton ebalan na katastrepsi oikogenies athoes ,,kai athoous ton simero tou 2016 ,pou den efthinete kanenas to ti epraksan oi palioi ,Simera zoume mazoi oloi mazoi ellines kathe idos ratsas ,,pantrevomaste anametaksi mas ,,kai den tha perasi allo h probokratsis ston dixasmo ton ellinon ,ftanei kitakste na zisete me agapi anametksi sas ,hrini,kai galini,,Kai otan deite kapios na sikofantarei ,opia ratsa ellinon kai nane ,ma ti pontoi ma ti entopious ,ma ti Blaxous,kai alles ratses ,kinigiste tous sviste tous apo tin kinonia na min exoun thesi pouthena ,,,FTANEI ELLINES ,ENEOMENOI , PARAKALO NA APOLOGITHITE AFTOI POU EGRAPSAN AFTE TOIS SIKOFANTIES KATA TON XORION AFTON ,KAI ONOMATA POU ANAFERTHIKAN ,,,APOLOGIA ,,KAI THELO NA TIN EIDO ,,DIOTI EGO THA DIMOSIEVSO OLLO AFTO TO KIMENO STON PANGOSMIO TYPO ,TIME KAI TA LIPA ,,EAN DEN YPARKSI ,ENA APLO SYGNOMI ESTO !

  0
  0
  1. Κοίτα ελληναρά (ελπίζω να πιάνεις το χιούμορ), κάνε ότι θες και δημοσίευσε όπου θες ό,τι θες! Μη μας τα ζαλίζεις όμως με τα σκοπιανο-σπαστά ελληνικά σου, τις κουτοπονηριές σου και με τις αηδίες που ξερνάς επειδή καλύπτεσαι από την ανωνυμία σου. Αν θες να μιλήσει κάποιος σοβαρά μαζί σου, βγες και μίλα επώνυμα για να γίνει μια σοβαρή κουβέντα και να δούμε ποιος πρέπει να απολογηθεί και ποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμες!
   Παλιοτόμαρο που έχεις γαντζωθεί σε ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στη σφαγή αγέννητων βρεφών και αθώων γυναικόπαιδων και μολύνεις το σύμπαν με ξεκάθαρη προπαγάνδα! Ανιστόρητε! Σπιούνε κομιτατζή που ακόμη και σήμερα δε φαίνεται να διαθέτεις δράμι μετάνοιας για αυτά που έκαναν οι ξεδιάντροποι πρόγονοι σου και όχι μόνο δεν ζητάς (το ελάχιστο) μια συγγνώμη (κάτι που κάνουν επίσημα ακόμη και οι απόγονοι των ναζί) αλλά συνεχίζεις να χύνεις δηλητήριο σαν αχόρταγη και ύπουλη κόμπρα στη μνήμη των αθώων θυμάτων χρησιμοποιώντας ΣΗΜΕΡΑ (!) το χρονικό του ολοκαυτώματος, βέβηλα και όχι κατά λάθος αλλά με σκοπό!
   Ιερόσυλε βρωμιάρη σταμάτα το εδώ! Δεν είναι αστείο! Και σταμάτα επίσης να πιστεύεις ότι καλύπτεσαι από την ανωνυμία του ιντερνετ! Καμία ανωνυμία δεν υπάρχει για σοβαρά αδικήματα! Και συ με όλα αυτά που γράφεις υποθάλπεις αν όχι υποκινείς σοβαρά αδικήματα για τα οποία να ξέρεις ότι εμείς δεν θα μείνουμε σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά και υπηρεσίες αλλά θα αγωνιστούμε με ότι έχουμε σε κάθε δημόσια, ευρωπαική και παγκόσμια δικαστική αρχή για να σταματήσεις το μιαρό και σατανικό αυτό σου σχέδιο. Ξέρουμε ότι δεν είσαι μόνος αλλά αυτό απλά είναι ένα ακόμη λόγος για να βγούμε στην αρένα των αποκαλύψεων και της απόδοσης δικαιοσύνης που τόσο χρήσιμη φαίνεται να είναι τώρα παρά ποτέ.
   Τα στοιχεία που δημοσιεύονται εδώ είναι μαρτυρίες και ντοκουμέντα από διαφορετικές πηγές, διαφορετικούς μάρτυρες και συγγραφείς. Δεν είναι ούτε ρητορική μίσους σαν τα δικά σου τσάτρα – πάτρα λόγια ούτε μπούρδες και αερολογίες!
   Λοιπόν διάλεξε: Ή θα σεβαστείς τη μνήμη των αθώων νεκρών, την ιστορία και τις έρευνες – ντοκουμέντα ή θα συνεχίζεις να βυσσοδομείς και θα πάμε σ άλλα…

   0
   0
   1. Otan the erthei h wra tha mathis pios eime ,,kai totes ,tha sou zalistoun pragamatika ,,ALITI ,,kai min to exeis toso efkolo na baftizis kapion se skopiano ! Dioti afto kaneis ,afto emathes ,otan den se symferei. ROUMANIA ,BROMIARI ,POU PARISTANIS TON ELLINA ! EFAGES TOU KRATOS TA XRIMATA ,,ZITAS XRIMATA GIA NA KANEIS APO TIN KIVERNISI ,GIA TAXA ETHNIKO SKOPO , NA GEMISIS TIN TSEPI SOU KAI PROBOKRATSIA KATA TON ELLINON ,,,TA EXOUME OLLA TA STXEIA SOU ,,,POU PROSPATHIS NA BALEIS OLOUS TOUS XORIANOUS SOU SE DIXONIA ME TA GYRO XORIA,,,MA OI KLISOURIOTES EINE LEVENTIA ,,KAI THA SOU DOSOUN KLOTSIA .

    0
    0
    1. Αλήτη, βρωμιάρη και εγκληματία να πεις αυτόν που βλέπεις στον καθρέφτη σου και στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που κρύβεις στα σεντούκια! Έχεις τα στοιχεία μου; Θα σου λεγα τώρα τι έχεις αλλά τέσπα. Βρε κακοποιό στοιχείο από την Βαρδάσκα, όποτε γουστάρεις! Έλα να με βρεις αφού με ξέρεις! Γυφτάκο που νομίζεις ότι μπορείς να απειλείς κι όλας! Αφού έχεις τα στοιχεία μου έλα να με βρεις βρε αρουραίε! Έλα κομιτατζή μου έλα! Τη λέξη προβοκάτσια βλέπω την έχεις καραμέλα ε; Έτσι σας δασκαλεύουν από τη μαμά πατρίδα; Διχόνοια, λιγδιάρικο γλύψιμο σε συγχωριανούς, τσέπες, κυβέρνηση, Για πες κι άλλα, για πες…Πες ποιος έχει ζητήσει χρήματα από την κυβέρνηση, ποιος είναι ρουμάνος, ποιος διχάζει την Κλεισούρα. Για πες ρε πρότυπο…καθαριότητας…

     0
     0
 13. aftin tin karamela pou exeis sto stoma,,sou ksinete poli o pisinos ,,APODIKSOIS ME STIXEIA ,,Kai magnotofonimenes omilies ,me ymerominies ,,Exeis labei xrimata apo tin skopiani propaganta ,na diorganosis kai na arxisis ton dixasmo stous katikous kai sta xoria ta gyro ,anaferontas tin sinithismeni Istoria peri komtatzides ,Na apokaleis ton kathe entopio eos skopiano ,eos otou tous baleis se fasaria . AFTOS EINE O SKOPOS SOU ! Blepeis to xrima ti kanei ? gamas kai tin idia —— sou ! Otan erthei h ora tha ta bgaloume ,tha Ta eidis sto youtube. ESY KAI ALLOI 2 . EXO MONO ENA NA SOU PO LIPAME TIN OIKOGENIA SOU !
  LIPAME KAI TIN LEBENTIA TON KLISORITON ,,EINE LEBENTES EKTOS APO ESENA ENA TOMARI ,POU EBGALE H KLISOURA ! PARATA OLLA ,,KAI ZITISE SYGNOMI ,OPOS OSU EGRAPSA ,AFTA KAI TELIONO EDO !ARKETA SOU EDOSA TIN EFKERIA ,TORA THANE SE APODIKSOIS !

  0
  0
  1. Τι έγινε τώρα το γυρίσαμε και προσπαθούμε να το παίξουμε φιλοκλεισουριώτες; Δες τι έγραψες από την πρώτη στιγμή ρε γυφτάκο που μάλλον ούτε πρώτης δημοτικού προβοκάτσια μπορείς να κάνεις και γι αυτό βλέπω να σε μαζεύουν τα αφεντικά που υπηρετείς. Θυμήσου τι έγραφες ρε σκατόψυχε που μου θυμίζεις άλλους σαν εσένα που λίγα χρόνια πριν είπανε: Και τώρα να μας δίνονταν η ευκαιρία, πάλι θα καίγαμε την Κλεισούρα! Αν δεν θυμάσαι δες το πρώτο σχόλιο σου σε αυτό το άρθρο στο οποίο γράφεις: «KATASFAKSATE OLOUS TOUS ENTOPIOUS ,KAI TORA THELETE , NA KLAPSOUME GIA TO DIKO SAS ,XAMO!
   NTROPIS SAS» Από ποιον ζητάς να ντραπεί; Από τα αγέννητα μωρά; Από τις έγκυες; Από τα παιδάκια που έσφαξαν αυτοί που υποστηρίζεις και καλύπτεις;Συνέχισε να απειλείς. Μόνο αυτό… Τίποτα άλλο, οι εισαγγελείς και οι αρμόδιοι ας επιληφθούν παρακαλώ.Έχουν κάθε στοιχείο και κάθε λόγο να το κάνουν!

   0
   0

Σχολιάστε

Τα παρακάτω πεδία είναι προαιρετικά

Tο OlaDeka δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το oladeka.com ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.